Allmänna villkor

Vad är det som gäller?

Läs igenom våra allmänna villkor så att du har koll på vad som gäller om något oförutsett skulle hända.

Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande först då antagningsbesked erhållits. Anmälningsavgiften på 2.000.- förfaller tre veckor efter meddelande om antagning och resterande kursavgift skall vara oss tillhanda en månad före kursstart. Vid eventuell påminnelse debiteras en avgift på 200.-. Anmälningsavgiften räknas in i kursavgiften men betalas inte tillbaka vid avbokning. Utebliven betalning betraktas ej som avanmälan. Vi rekommenderar alla elever att teckna en olycksfallsförsäkring om det inte ingår i hemförsäkringen.

Avbeställning

  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före den aktuella kursens första dag återbetalas kursavgiften exkl anmälningsavgiften (2.000.-).
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar före den aktuella kursens första dag har Seglarskolan rätt att tillgodoräkna sig kursens hela pris.

Inställd kurs

Om en kurs ställs in av Seglarskolan återbetalas kursavgiften exkl
anmälningsavgiften (2.000.-). Anmälningsavgiften kan tillgodoräknas av samma elev vid motsvarande kurs säsongen 2023. I så fall gäller vanligt antagningsförfarande

Om eleven blir sjuk eller åker hem under kursen

Om eleven blir sjuk eller behöver avbryta sin kurs av annan anledning, har Seglarskolan inte möjlighet att återbetala någon del av kursavgiften. Seglarskolan kan heller inte stå för eventuella hemresekostnader. Befälhavare har på samtliga våra kurser enskilt samtal med varje elev i samband med påmönstring. I år kommer vi att utöka samtalet med att fråga efter specifika symptom på Covid-19. Vi uppmanar alla som på något sätt misstänker att man kan bära smitta att stanna hemma. Det gäller även om det finns, eller om man misstänker att det finns, smitta i familj eller närhet.
Om en elev uppvisar symptom under en kurs och mönstras av, så ansvarar förälder för hemtransport.
Se över vad som gäller i er hem- och reseförsäkring.

I kurspriset ingår

Helpension, tre mål mat samt mellanmål varje dag. Påmönstringsdagen serveras enklare lunch, och middag. Avmönstringsdagen serveras frukost och enklare lunch. I priset ingår även litteratur och anteckningsmaterial.

Kursinformation

Besättningslista och utrustningslista skickas ut 10 dagar innan kursstart. Där anges även kajplats samt klockslag för på- och avmönstring för kursen.

Ändring i seglingsprogrammet.

Seglarskolan förbehåller sig rätten att ändra i seglingsprogrammet, i vilket fall berörda deltagare meddelas.

Pass

På grund av Schengenavtalet skall pass medföras på alla seglingar.