Livet ombord

Gemenskap och samarbete

Att vara ute på havet en längre tid är en upplevelse i särart. Mellan 10 – 14 dagar bor en grupp människor på en i jämförelse liten yta. Livet på sjön kräver samarbete och organisation. 

Vi värnar om gemenskapen ombord och delar alla ett ansvar för en trivsam miljö. Långt bort från fast mark skapas det starka relationer som ofta bidrar med vänner för livet.

På skutorna är ingen dag är den andra lik. Ibland går det hög sjö och seglingen kan vara både påfrestande och otroligt spännande. Andra dagar guppar livet långsamt fram och man får tid att andas havet, lära sig om sjömanskap samt hjälpa till med underhållsarbetet av båten.

På däck

Besättningen, kursdeltagare och befäl, delas upp i styrbords och babords vakt. Varje vakt leds av en instruktör och ett vakthavande befäl (kapten eller styrman). Befälet är ideellt arbetande entusiaster som ofta fått sin utbildning inom Seglarskolan med speciell inriktning på ungdomsverksamhet. Ombord under seglingarna finns befälhavare, styrman, kock, båtsman samt två instruktörer.

Vakterna turas om att segla i pass om fyra timmar. De som seglar ”har vakten”. Det innebär att de sköter segelsättning, bärgning och manövrar. All segelmanövrering sker med handkraft som förr i tiden, men går ändå lätt tack vare ett traditionellt segelfartygs sinnrika system av tågvirke, taljor och block. Dessutom bemannar vakten poster för gång; navigatör, utkik, rorsman, och vissel.

Fria vakten är den vakt som inte ”har vakt”. Då kan man äta och vila men man är också tillgänglig vid större manövrar. Under frivakten har man även tid för lek, lektioner och underhållsarbeten.

Under däck

Inkvartering sker i de gemensamma utrymmena mäss och skans. Var och en disponerar en koj med tillhörande stuvutrymme. Hygienutrymmena utgörs av toaletter och tvättrum. Duschar och badar gör vi i hamn eller i havet. Mat lagas av kocken i byssan. Läckerheterna intas tillsammans i mässen eller på däck. Enligt ett rullande schema hjälper två ur besättningen till med matberedning, dukning och disk. Rengöring av fartyget sker varje dag. En vakt städar under däck och den andra vakten på däck.

Fotogenlampor används som regel. Ombord finns dock el för fartygets behov.

Till kaj

När vi ligger förtöjda ges många möjligheter till trevliga kvällar i mässen, på akterdäck eller i land. Till ankars har vi för fartygets säkerhet kontinuerlig vaktgång under nätterna. Då kontrollerar ankarvakten att ankarlanternan lyser och att fartyget inte draggar. När vi seglar på natten fortsätter vaktgången som på dagen, med den skillnaden att fria vakten sover.

Varm dryck med tilltugg görs i ordning till vaktskiftena.