Kjell Wollter stipendiet

Till flickor antagna till sommarens fortsättningskurser

Göteborg 2023-11-15

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola grundades 1957 på initiativ av bland annat Kjell Wollter. I samband med sin 80-årsdag i november 1992, instiftade han ett stipendium för att ”möjliggöra utbildning och undervisning i sjövett och sjömanskap för flickor genom deltagande i av Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola bedriven kursverksamhet”. Stipendiaten/stipendiaterna får del av kursavgiften betald av Kjell Wollters fond.

Kjell Wollter önskade genom sitt stipendium uppmuntra flickor att fortsätta i Seglarskolan, med målet att avancera till befälhavare eller styrman. ”Flickor till sjöss är lika bra som pojkar, när pojkar är som bäst” sade Kjell i Oslo, när Gratitude med en tjejbesättning ombord vann Tall Ship’s Race 1978.

Efter avslutad kurs skall stipendiaten/stipendiaterna skriva en artikel på minst en A4-sida text, samt gärna bilder utöver det, som ska vara Seglarskolan tillhanda senast 2024-08-31. Artikeln ska handla om livet ombord under kursen och den kan komma att publiceras i ett av Seglarskolan valt forum. Stipendiaten/stipendiaterna har inte rätt att själva publicera artikeln.

Välkommen med din ansökan!
Med vänlig hälsning
STIFTELSEN SVENSKA KRYSSARKLUBBENS SEGLARSKOLA
Helene Graff-Pedersen

Ansökan

dagar kvar innan anmälningstiden går ut
Anmälningstiden har gått ut.

Ansökningsblankett bifogas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-03-25 på mail seglarskolan@sxk.se eller postad till

Kjell Wollter stipendiet

Till flickor antagna till sommarens fortsättningskurser

Sven Lignells stipendium

”Sven Lignells Stipendiefond har till ändamål att befrämja intresset för Svenska Kryssarklubbens Seglarskola hos flickor och pojkar som är verksamma inom Seglarskolan och stimulera nya generationer att arbeta för Seglarskolan på ideell basis”

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Det finns möjlighet för dig som är yngre än 18 år och bosatt i Göteborgsområdet att söka stipendium för en del av kursavgiften genom Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond.