Befälsutbildning

Ta kommandot

Vill du segla på våra båtar som befäl och ta Seglarskoleupplevelsen till nästa nivå? Sök befälskursen! Nedan följer en beskrivning av kursen och lite info om hur ansökan går till.

Vad är befälskursen för något?

Befälskursen är Seglarskolans internutbildning där blivande instruktörer, kockar och båsar utbildas till sina respektive befattningar. Kursen börjar i oktober varje år och håller på till slutet av april. Kursen innehåller en certifikatsgrundande Basic Safety utbildning med teoretisk och praktisk träning av säkerhet till sjöss, brand och sjukvård. Denna del av kursen tar tre helger i anspråk. Utöver detta ska alla elever delta vid minst en ordinarie arbetshelg på skutorna för att öka sin fartygskännedom. Kursen avslutas med en veckas segling i april där alla får öva i sina framtida positioner ombord. Båselever kommer behöva lägga betydligt mer tid på skutorna än det som beskrivs här för att kunna tillgodogöra sig den kunskap som krävs.

Vem kan söka?

Innan man kan söka till befälskursen brukar det krävas att man gått tre eller fler elevkurser, detta för att uppnå den seglingsvana och kunskap om båtarna som krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Har man stor erfarenhet av skutsegling på andra fartyg eller annan meriterande verksamhet som matlagning till sjöss eller mekaniska/tekniska arbeten kan förkunskapskravet i form av elevkurser anpassas. Alla blivande befäl, i synnerhet båsar och instruktörer, måste vara bekväma med att klättra och arbeta i riggen.

Hur söker man?

Söker gör man genom att fylla i ett ansökningsformulär. Ansökan ska vara oss till handa senast den 31 augusti. Uttagning sker sedan under september. De flesta som blir antagna har också blivit rekommenderade av befälhavaren de hade sin senaste elevkurs. Utan rekommendation krävs det oftast att man har någon form av specialkunskap för att bli antagen.

Från och med hösten 2013 innehåller befälskursen en certifikatsgrundande Basic Safety utbildning. Anledningen till detta är att alla befäl i Seglarskolan kommer behöva detta certifikat från och med sommaren 2014. Denna kurs innehåller praktiska övningar på brandplatta med instruktörer från räddningstjänsten, något som tyvärr medför att kursen inte längre kan vara bekostad av Seglarskolan. Priset för befälskursen blir därför ca 6000 kr/elev. Detta är oavkortat för att betala kostnaden för brandpraktiken, all annan utbildning är ideell.