Kalendarium

Planer för 2023/2024

Varje år planerar vi för de aktiviteter som seglarskolan genomför under året. Här listar vi de aktiviteter som är planerade just nu.

Skutrace 6 – 8/10 2023
Vi kommer att delta i racet som i år utgår från norra delen av skärgården. Påmönstring kl 16.00 på fredagen och avmönstring ca kl 15.00 på söndagen. Anmälan till Helene på sek via mail, seglarskolan@sxk.se eller telefon, 031-293505 senast 2/10. Glöm inte anmäla ev matavvikelse. Ta med behörigheter och läkarintyg.

Avriggning 14 – 15/10 2023
Arbetet börjar kl 08.00, pip. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris. Medtag kniv, skiftnyckel, tång och varma kläder + sjöställ! På söndagen startar vi kl 10.00 och arbetar tills vi är klara.

Arbetshelg 11 – 12/11 2023
Arbete ombord på fartygen och på förrådet. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider.

Basic Safety – Säkerhet och överlevnad 18/11 2023
Kurs för anmälda deltagare på Vita Gaveln.

Basic Safety – Brandteori 19/11 2023
Kurs för anmälda deltagare på Svarta Gaveln.

Basic Safety – Brandpraktik 2 – 3/12 2023
Kurs för anmälda deltagare, Öckerö brandfält.

Blockarbetshelg 9 – 10/12 2023
Arbete ombord på fartygen och på förrådet, med fokus på block. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider.

Stormöte lördag 20/1 2024
Vi kommer att prata om bl a ekonomi, behörigheter och internutbildning. Mer info kommer, men boka detta datum redan nu.
Angeläget att alla aktiva medverkar vid detta möte!

Basic Safety – Sjukvård 21/1 2024
Kurs för anmälda deltagare på Svarta Gaveln.

Båtmässa Göteborg 3 – 11/2 2024
Ett av de sätt vi skapar synlighet och uppmärksamhet på är att vi har närvaro på båtmässor. De stora är den i Göteborg och den i Stockholm. Båda under vinter/vår.
Här har vi traditionellt haft svårt att bemanna montrarna. Vi får stå med SXK. De erbjuder oss plats vilket är väldigt bra för oss.
Du kan hjälpa till genom att finnas i montern, svara på frågor och dela ut program. En uppsida för dig som hjälper till är att du har möjlighet att gå på mässan utan kostnad! Håll ögonen öppna för mer information om detta närmare jul.

Arbetshelg 10 – 11/2 2024
Arbete ombord på fartygen och på förrådet. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider.

Båtmässa Stockholm 7 – 10/3 2024
Ett av de sätt vi skapar synlighet och uppmärksamhet på är att vi har närvaro på båtmässor. De stora är den i Göteborg och den i Stockholm. Båda under vinter/vår. Här har vi traditionellt haft svårt att bemanna montrarna. Vi får stå med SXK. De erbjuder oss plats vilket är väldigt bra för oss. Du kan hjälpa till genom att finnas i montern, svara på frågor och dela ut program. En uppsida för dig som hjälper till är att du har möjlighet att gå på mässan utan kostnad!
Håll ögonen öppna för mer information om detta närmare jul.

Arbetshelg 9 – 10/3 2024
Arbete ombord på fartygen och på förrådet. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider.

Påriggning 20 – 21/4 2024
Vi börjar kl 08.00 pip på lördagen. Medtag kniv, skiftnyckel, tång och varma kläder + sjöställ. På söndagen startar vi kl 10.00 och arbetar tills vi är klara.

Befälskurssegling 21 – 28/4 2024
Obligatorisk segelpraktik för årets befälskurselever. Separat info till berörda.

Personalsegling 3/5 – 5/5 2024
Påmönstring fredag 3/5 kl 16.00. Avmönstring runt kl 16.00 på söndagen. Sista anmälningsdag är 24/4 till Helene på sek.

En CCM-kurs kommer att hållas under våren 2024. Mer information kommer. Kontakta
Sekretariatet vid frågor.