Vinterverksamhet

Vad gör vi under vintern?

Alla som någon gång ägt en segelbåt vet hur mycket underhållsarbete som krävs för att hålla den i gott skick. Det är rep som ska skiftas, motor som ska servas, toalettsystem som kärvar. Listan över små och stora reparationer kan göras lång. En del handlar om att göra båten trevligare att vistas i, andra handlar om att göra henne säkrare att segla.

Att underhålla tre traditionella träfartyg kräver oerhört mycket engagemang och kunskap. Förutom uppenbart underhållsarbete såsom segellagningar, motorservice m.m. så tillkommer underhåll av skrov, däck och överbyggnader i trä. Det är otaliga kvadratmeter med trä som ska lackas. Alla block plockas isär och målas. Riggarna kräver också mycket arbete med wire som behöver skiftas kontinuerligt. I källaren på Vita Gaveln har oräkneliga wire splitsats på kvällarna!

Den övervägande delen av underhållsarbetet på fartygen sköts av ideella krafter. Från mitten av september till början av maj så träffas man två gånger i veckan i våra lokaler på Nya Varvet. Det brukar vara ett 20-tal personer som samlas och arbetar med olika projekt. De flesta är studenter och ungdomar under 25 år. Överlag så har Seglarskolan en låg medelålder, befälen som seglar ombord är ofta studenter som använder sitt sommarlov till att segla. Efter varje arbetspass så fikar man tillsammans. Den sociala sammanhållningen är minst lika viktig som arbetet!

En del mer komplicerade arbeten behöver vi köpa in från företag. Till exempel så har vi sedan många år danska timmermän som kommer och drevar skroven i samband med att fartygen tas upp på land. Det mesta underhållet klarar vi dock med den kompetens som finns i föreningen. Trots att vi arbetar ideellt så har vi en underhållsbudget på ca 1 miljon kronor per år.

Förutom att vi själva vill ha väl underhållna och fungerande båtar att segla så faller även fartygen in under Transportstyrelsens reglemente. Detta medför bland annat årliga inspektioner för att kontrollera säkerhetsutrustning, maskin, styrning, rigg m.m.

Det är som sagt ett omfattande arbete att hålla båtarna i bra skick men tack vare en god stämning och bra gemenskap så får vi det att fungera.