Stöd Seglarskolan

Du kan hjälpa till

För att driva vår verksamhet och hålla våra fartyg i gott skick är Seglarskolan beroende av bidrag från företag och privatpersoner då kursavgifterna inte räcker till för att täcka alla kostnader.

Bli vår vän

Seglarskolans Vänner är en stödförening med uppgift att ge ekonomiskt stöd till Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Som medlem får man tidningen Kutterspån som kommer ut två gånger per år och ger en inblick i verksamheten. Medlem blir man genom att betala en årsavgift på 150 kr om man är 25 år och yngre och 220 kr för om man är över 25 år. Medlemsavgiften betalas till:

Seglarskolans Postgiro: 52 27 39-2

Ange Seglarskolans vänner, namn, adress och e-mail som meddelande.
(Om uppgifterna inte får plats kan de skickas med mejl till seglarskolan@sxk.se)

Donationer

Seglarskolan tar tacksamt emot alla donationer, stora som små via vårt plusgiro.

Seglarskolans plusgiro: 52 27 39-2