Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Det finns möjlighet för dig som är yngre än 18 år och bosatt i Göteborgsområdet att söka stipendium för en del av kursavgiften genom Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond.

Störst chans att få stipendiet har du om du t ex:
– är med i en sjöscoutkår,
– har skaffat dig Förarintyg eller Kustskepparintyg,
– varit PRAO-elev på ett fartyg,
– deltagit i arbetet på något av de här aktuella fartygen eller på annat sätt kan visa att du är särskilt intresserad av en framtida utbildning till något sjöyrke.

Du har förtur om någon av dina föräldrar är anställd i ett sjöfartsföretag eller om du kan visa att du av speciella skäl, ekonomiska eller andra, annars inte skulle ha någon chans att få komma ut på något utöver det vanliga under sommarlovet.

Ansökan

Mer information kan sökas på Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fonds hemsida: www.sweship.se/stiftelser/ekedalen/Stipendium.html

Kjell Wollter stipendiet

Till flickor antagna till sommarens fortsättningskurser

Sven Lignells stipendium

”Sven Lignells Stipendiefond har till ändamål att befrämja intresset för Svenska Kryssarklubbens Seglarskola hos flickor och pojkar som är verksamma inom Seglarskolan och stimulera nya generationer att arbeta för Seglarskolan på ideell basis”

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Det finns möjlighet för dig som är yngre än 18 år och bosatt i Göteborgsområdet att söka stipendium för en del av kursavgiften genom Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond.